Laboratorium im. Richarda Pipesa, funkcjonujące w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zaprasza na spotkanie pt.: „Postsocjalizm, postkomunizm, postkolonializm. Doświadczenie Europy Środkowej i Wschodniej a refleksja teoretyczna nad imperialnym dziedzictwem ZSRR”, które odbędzie się 18 listopada o godzinie 13:00 na platformie ZOOM.

W dyskusji udział wezmą:

• Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);

• Jan Kieniewicz (Uniwersytet Warszawski);

• Dariusz Skórczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski);

Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Krzysztan (Instytut Studiów Politycznych PAN).

Link do rejestracji: https://zoom.us/j/96186852062?pwd=UEtLS2hmUDFTb3FjVzc4Nlc1SmN1QT09

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: "V4.Past.Present.Future" organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie, Uniwersytetem Korwina w Budapeszcie oraz Uniwersytetem w Peczu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2021 roku.

Załącznik

 

 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

zapraszają na konferencję pt. Religia i polityka w kontekście "epokowej zmiany". Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego paradygmatu?

Termin: 25-26 listopada 2021 r. Miejsce: ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Wszelkie informacje znajdują się na stronie konferencji: https://religionandpolitics.pl/pl/strona-glowna/

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Instytut Nauk o Polityce i Administracji; Instytut Filozofii i Socjologii) zapraszają na konferencję nt. Pokoleniowy potencjał polityki.

Termin: 20-21 września 2021 r.

Hotel Turówka w Wieliczce, ul. Żeromskiego 1.

 

Konferencja dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Program w załączeniu.

 

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oraz Central European Political Science Association organizuje międzynarodową konferencję naukową:

25th Annual Conference of Central European Political Science Association “Challenges to Democracy: Political Processes in Central and Eastern Europe”,

która odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2021 w Olsztynie.

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie>>>

 

Laboratorium im. Richarda Pipesa działające w Instytucie Studiów Politycznych PAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji pt.:

"Imigranci z Kaukazu w Europie. Pomiędzy wyobrażeniem o wolności a alienacją”

 

Konferencja odbędzie się 2-3 września br. w Warszawie/na platformie Zoom.

Czas przesyłania wypełnionych ankiet (patrz załącznik): 30 maj

Poinformowanie autorów zakwalfikowanych referatów - 15 czerwca.

Język konferencji: polski, rosyjski i angielski.