Informuję, że 26 XI 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNP w Zielonej Górze zwołane na podstawie par. 37.1 Statutu PTNP celem podsumowania działalności władz Oddziału za lata 2016-2019 oraz jako zebranie wyborcze nowych władz Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 7 uprawnionych do tego osób.

Walne Zebranie w głosowaniu zdecydowało, że na podstawie par. 38 Statutu PTNP liczba członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej będzie wynosić po 3 osoby.

W tajnych wyborach wyłoniono jednogłośnie następujący Zarząd Oddziału PTNP w Zielonej Górze na kadencję 2019-2022:

Prof. UZ dr hab. Aleksandra Kruk - prezes Oddziału.

dr Piotr Pochyły - sekretarz Oddziału

dr Adam Ilciów - skarbnik Oddziału.

W tajnym głosowaniu wyłoniono również Komisję Rewizyjną Oddziału na kadencję lat 2019-2022 w składzie:

dr Beata Springer - przewodnicząca, 7 głosów za, nikt nie głosował przeciw ani nie nie wstrzymał,

Prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak - 6 głosów za , 1 osoba się wstrzymała od głosu, nikt nie glosował przeciw,

Prof. UZ dr hab. Jarosław Macała - 6 głosów za, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciw.