W dniach 9-11 września 2021 r. odbyło się w Sopocie pierwsze seminarium polsko-niemieckie pt. Collateral damage? How the Corona Pandemic Affects the Political and Party Systems and the Legitimacy of Governance in Europe, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych i Fundację Friedricha Eberta (FES), Przedstawicielstwo w Polsce.

W seminarium wzięli udział po stronie polskiej następujący politolodzy, przedstawiciele różnych Oddziałów PTNP: Prof. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Prof. Tomasz Czapiewski (Uniwersytet Szczeciński), Prof. Maciej Hartliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dr Marcin Jastrzębski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Dr Małgorzata Kaczorowska (Uniwersytet Warszawski), Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech (Szkoła Główna Handlowa), Prof. Łukasz Zamęcki (Uniwersytet Warszawski), Prof. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski), Prof. Paulina Pospieszna, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Prof. Adam Szymański (Uniwersytet Warszawski), Prof. Maria Wincławska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Prof. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Niemieckich politologów reprezentowali: Dr Ernst Hillebrand (Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau), Prof. Christian Krell (Hochschule des Bundes in Brühl), Prof. Wolfgang Merkel (WZB/Hertie School), Prof. Andreas Nölke (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Prof. Thomas Poguntke (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Prof. Susanne Schmidt (Universität Bremen) i Bastian Sendhardt (Deutsches Polen Institut).

Seminarium składało się z dwóch głównych paneli, które prowadzili Prof. A. Żukowski i Dr E. Hillebrand. W pierwszym z nich, dotyczącym wpływu pandemii na systemy polityczne i partyjne państw europejskich, referaty wprowadzające wygłosili: Dr Małgorzata Kaczorowska, Prof. Anna Pacześniak oraz Prof. Thomas Poguntke. W drugiej części seminarium, poświęconej wpływowi pandemii na stan demokracji w Europie, wprowadzenia mieli: Prof. Roman Bäcker, Prof. Adam Szymański, Prof. Wolfgang Merkel oraz Prof. Susanne Schmidt. Po referatach wprowadzających w obu panelach miała miejsce bardzo interesująca i stojąca na wysokim poziomie merytorycznym dyskusja w formule okrągłego stołu, koncentrująca się przede wszystkim na przemianach politycznych w czasie pandemii w Polsce i Niemczech oraz w wymiarze globalnym.

Należy podkreślić duże zaangażowanie Dr. E. Hillebranda i Prof. A. Szymańskiego (członka Zarządu Głównego PTNP) w przygotowanie części naukowej seminarium oraz wyrazić podziękowania Dr Barbarze Szelewie z Fundacji za bardzo dobrą organizację tego seminarium.

Uczestnicy seminarium byli zgodni, że tak wartościową wspólną inicjatywę naukowego dialogu polskich i niemieckich badaczy należy kontynuować.

780
780 780
790
790 790
802
802 802
805
805 805
808
808 808
812
812 812
813
813 813
814
814 814
817
817 817
821
821 821
823
823 823