W dniach 25-26 listopada odbyła się w Berlinie na Uniwersytecie Humboldta coroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA). Na konferencji dokonano wyboru nowych władz. Prezesem ponownie został wybrany prof. Pablo Oñate z Uniwersytetu w Walencji.

Po raz pierwszy do Prezydium wybrano prof. Arkadiusza Żukowskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Wcześniej żaden delegat z Polski nie zasiadał w tym gremium wykonawczym Konfederacji.

ECPSA grupuje ponad 30 narodowych towarzystw nauk politycznych z Europy. Jej głównym celem jest promowanie i koordynowanie aktywności naukowej i edukacyjnej politologii w Europie. Duże znaczenie przywiązuje ona do badań dotyczących wyzwań współczesnej politologii jako nauki i kierunku kształcenia. W tym roku ECPSA rozpoczęła realizację projektu badawczego „Political science graduates transition to professional career”, w którym uczestniczyć będzie Polska.

W przyszłym roku rusza projekt badawczy „Mobility of political science students and faculty in Europe” także z udziałem Polski. ECPSA przygotowuje się do aplikowania grantu w ramach programu “Horyzont 2020” - Societal Challenge 6 (SC6) pt. „Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies” (Work programme 2018-2020).