24th Annual Conference of Central European Political Science Association:

CEE – A Region in-between

26-27 September 2019, Pécs, Hungary

Organised by the Department of Political Science and International Studies, University of Pécs in cooperation with the Central European Political Science Association.

Venue: Faculty of Humanities, University of Pécs | H-7624 Pécs, Ifjúság str 6.

 

Info

 

Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych publikacji Kapituła Konkursu postanowiła w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej przyznać I nagrodę publikacji Pani Patrycji Szostok, POCZUCIE PODMIOTOWOŚCI KOMUNIKACYJNEJ W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM W POLSCE, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić dwie prace: Pana Tomasza Pugacewicza, TEORIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ. PERSPEKTYWA AMERYKAŃSKIEJ ANALIZY POLITYKI ZAGRANICZNEJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Pana Jędrzeja Skrzypczaka, REAKCJA NA KRYTYKĘ MEDIALNĄ. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH W ERZE NOWYCH MEDIÓW, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Nagroda i wyróżnienia wręczone zostaną podczas corocznej konferencji organizowanej przez WNPiD UAM w Słubicach w dniach 7-8.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

w dniach 29 sierpnia - 1 września 2019 roku odbędzie się w Waszyngtonie kolejna edycja dorocznej konferencji naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (APSA - American Political Science Association). Tematem przewodnim wydarzenia jest "Populism and Privilege". W informacji o wydarzeniu dostępnej na stronie APSA organizatorzy wprost wskazują na Polskę jako interesujący przypadek wymagający pogłębionych analiz.

The ECPR General Conference will be held at the University of Wrocław, Poland, in 4-7 September 2019.

More info>>>

 

 

Podczas dorocznej XXII konferencji pt. „One hundred years after: 1918-2018” organizowanej przez Środkowoeuropejskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Central European Political Science Association, CEPSA) w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w dniach 13-14 września 2018 roku odbyły się wybory władz tego Towarzystwa.

Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka została wybrana na członkinię Komitetu Wykonawczego na trzyletnią kadencję. Pani Profesor od lat aktywnie działa w CEPSA. Oprócz niej oficjalnym delegatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Radzie CEPSA był dr hab. Przemysław Żukiewicz, przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTNP.

Warto też wspomnieć, że ośrodek wrocławski zorganizował doroczną konferencję CEPSA w 2017 roku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów