The ECPR General Conference will be held at the University of Wrocław, Poland, in 4-7 September 2019.

More info>>>

 

 

Podczas dorocznej XXII konferencji pt. „One hundred years after: 1918-2018” organizowanej przez Środkowoeuropejskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Central European Political Science Association, CEPSA) w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w dniach 13-14 września 2018 roku odbyły się wybory władz tego Towarzystwa.

Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka została wybrana na członkinię Komitetu Wykonawczego na trzyletnią kadencję. Pani Profesor od lat aktywnie działa w CEPSA. Oprócz niej oficjalnym delegatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Radzie CEPSA był dr hab. Przemysław Żukiewicz, przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTNP.

Warto też wspomnieć, że ośrodek wrocławski zorganizował doroczną konferencję CEPSA w 2017 roku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Jak przewidzieć wyzwania rozwojowe stojące przed Dolnym Śląskiem? Jak się do nich przygotować? Jak stawić im czoła? W raporcie „Inwestycje społeczne jako odpowiedź na prognozowane wyzwania rozwojowe Dolnego Śląska”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, na pytania te odpowiadają dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak (KSE), dr hab. Monika Klimowicz (KSE) oraz dr hab. Dorota Moroń (IP).

W imieniu własnym, a także Zarządu Głównego i członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom rektorskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a przede wszystkim Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Michałowskiemu, władzom Wydziału Politologii na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Iwoną Hofman, Przewodniczącemu Rady Programowej Kongresu Prodziekanowi prof. dr hab. Markowi Pietrasiowi, Członkom tej Rady, a także Członkom Komitetu Organizacyjnego, w tym Prezes lubelskiego Oddziału PTNP dr hab. Krystynie Leszczyńskiej i dr Annie Szwed-Walczak - Sekretarz Kongresu oraz Pracownikom i Studentom Wydziału za znakomitą organizację IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbył się w Lublinie w dniach 18-20 września 2018 roku.