Jak przewidzieć wyzwania rozwojowe stojące przed Dolnym Śląskiem? Jak się do nich przygotować? Jak stawić im czoła? W raporcie „Inwestycje społeczne jako odpowiedź na prognozowane wyzwania rozwojowe Dolnego Śląska”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, na pytania te odpowiadają dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak (KSE), dr hab. Monika Klimowicz (KSE) oraz dr hab. Dorota Moroń (IP).

W imieniu własnym, a także Zarządu Głównego i członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom rektorskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a przede wszystkim Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Michałowskiemu, władzom Wydziału Politologii na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Iwoną Hofman, Przewodniczącemu Rady Programowej Kongresu Prodziekanowi prof. dr hab. Markowi Pietrasiowi, Członkom tej Rady, a także Członkom Komitetu Organizacyjnego, w tym Prezes lubelskiego Oddziału PTNP dr hab. Krystynie Leszczyńskiej i dr Annie Szwed-Walczak - Sekretarz Kongresu oraz Pracownikom i Studentom Wydziału za znakomitą organizację IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbył się w Lublinie w dniach 18-20 września 2018 roku.

As in previous years, the 2018 publication year of World Political Science will include two issues. To ensure that submissions are properly copyedited, please see both submission deadlines and submission requirements below.

The deadline for submitting articles to the last issue of WPS (for publication in the printed and online versions of the journal) is as follows:

Vol. 13, Issue 2: Sept. 15th, 2018

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego International Political Science Association, podczas 25. Światowego Kongresu IPSA w Brisbane (Australia).

Nowym prezydentem IPSA została prof. Marianne Kneuer z Niemiec.

 

W dniu 17 marca 2018 roku w Toruniu odbyła się III Zimowa Szkoła Metodologiczna. Konferencja adresowana była do wszystkich osób zajmujących się naukami o polityce chcących skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. W szkole uczestniczyła grupa młodych pracowników nauki i studentów z kilku uniwersytetów, których projekty były na różnym poziomie zaawansowania – od wstępnych koncepcji do szczegółowych technik realizacyjnych i procedur analitycznych. Projekty oceniane były m.in. pod kątem przejrzystości i czytelności treści, spójności założeń teoretycznych oraz poprawności zakładanej metodologii badawczej.