Organizatorzy IV Kongresu Politologii przedłużyli termin nadsyłania propozycji „paneli otwartych” do 31 marca 2018 r.

Na stronie internetowej www.kongrespolitologii.umcs.pl została uruchomiona rejestracja online uczestników (również moderatorów) Kongresu. I etap rejestracji potrwa do 31 maja 2018 r.

Opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi (rejestracja w I etapie): 450 zł, a dla doktorantów 350 zł. Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych przewidziano zniżkę w wysokości 50 zł.

Dnia 9 kwietnia 2018 r. wykaz paneli na stronie internetowej zostanie uzupełniony o nowe zgłoszenia.

 

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy informuje, że w pierwszej tegorocznej edycji nagrodzony został artykuł dr Adama Kirpszy, z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej („Przegląd Europejski” 2016, nr 2, s. 48-69). Gratulujemy!

Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie tłumaczenia zwycięskiego artykułu naukowego na język angielski oraz rekomendowanie go do publikacji w czasopiśmie „World Political Science”.

 

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Polish Political Science Yearbook", który ukazał się pod niespełna miesiąc temu. Udostępniony został on w wolnym dostępie na nowej platformie czasopism Wydawnictwa Adam Marszałek: www.czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppsy.

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i jednocześnie Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski oraz dr Maciej Hartliński (INP UWM) reprezentowali Polskę na konferencji organizowanej przez International Political Science Association.

Redakcja "Polish Political Science Yearbook" i Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają przyjemność zaprosić wszystkich badaczy i ekspertów do udziału w 6. Międzynarodowym Seminarium PPSY "Przyszłość systemów wyborczych: dobre praktyki kontra nadużycia", które odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w Toruniu.

Spotkaniu towarzyszy nabór do sekcji specjalnej numeru pierwszego tomu 47 (maj-czerwiec 2018) czasopisma, która podejmować będzie tematykę transformacji systemów wyborczych we współczesnych demokracjach oraz wpływ zmian technologicznych na praktykę wyborów.

Od 6 do 9 września ponad 1,5 tysiąca politologów z całego świata uczestniczyło w Oslo w obradach konferencji ogólnej Europejskiego Konsorcjum na rzecz Badań Politycznych (European Consortium for Political Research – ECPR).

Wykład plenarny pt. „Demokratyczna rozliczalność a zmieniający się europejski porządek polityczny” wygłosił Johan P. Olsen, emerytowany profesor i były dyrektor Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Oslo (polskiemu czytelnikowi znany głównie z przekładu książki „Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki”, którą napisał wraz z Jamesem G. Marchem).