Szanowni Państwo,

z radością informuję, że Instytut Tertio Millennio kolejny raz organizuje szlachetne przedsięwzięcie, jakim jest „Szkoła Zimowa”. W tym roku, w Wadowicach, będzie miała miejsce XLIX i L edycja projektu (8-16 lutego 2020). Około 70 studentów i doktorantów będzie mogło spotkać się z przedstawicielami polskiej kultury, nauki i sceny politycznej. Szkoła Zimowa to kilkudniowe seminarium poświęcone aktualnym problemom naszego społeczeństwa, rozważanym w świetle nauczania Jana Pawła II oraz katolickiej nauki społecznej. Jak dotąd odbyło się 48 edycji Szkół Zimowych, w których wzięło udział przeszło 1000 osób. Wielu z naszych absolwentów jest dzisiaj politykami, publicystami, biznesmenami bądź nauczycielami akademickimi, wielu z nich do dziś związanych jest z Instytutem Tertio Millennio.

 

-- Paweł Kierakowicz

Koordynator XLIX i L Szkoły Zimowej

tel. 505 710 524

https://szkola.tertio.pl/

https://www.facebook.com/events/1267122040137853/

 

 

Gorzowski Oddział PTNP zaprasza na seminarium naukowe pt. Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości. Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w budynku nr 9 w dniu 14 stycznia 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 17.00.

Dear Collective member,

As I reflect on 2019 while it is nearing its completion, IPSA can be proud of its accomplishments in the past year. First and foremost, I would like to note that our success would not have been possible without the dedication of our members, strong leadership of our Executive Committee and hard work of the Secretariat office.

MORE>>>

 

 

Informuję, że 26 XI 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNP w Zielonej Górze zwołane na podstawie par. 37.1 Statutu PTNP celem podsumowania działalności władz Oddziału za lata 2016-2019 oraz jako zebranie wyborcze nowych władz Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 7 uprawnionych do tego osób.

Walne Zebranie w głosowaniu zdecydowało, że na podstawie par. 38 Statutu PTNP liczba członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej będzie wynosić po 3 osoby.

W tajnych wyborach wyłoniono jednogłośnie następujący Zarząd Oddziału PTNP w Zielonej Górze na kadencję 2019-2022:

Prof. UZ dr hab. Aleksandra Kruk - prezes Oddziału.

dr Piotr Pochyły - sekretarz Oddziału

dr Adam Ilciów - skarbnik Oddziału.

W tajnym głosowaniu wyłoniono również Komisję Rewizyjną Oddziału na kadencję lat 2019-2022 w składzie:

dr Beata Springer - przewodnicząca, 7 głosów za, nikt nie głosował przeciw ani nie nie wstrzymał,

Prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak - 6 głosów za , 1 osoba się wstrzymała od głosu, nikt nie glosował przeciw,

Prof. UZ dr hab. Jarosław Macała - 6 głosów za, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciw.

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. ZBiR-em do Rosji? Stan relacji rosyjsko-białoruskich i co z tego wynika dla Polski?

Wprowadzenia w problematykę dokona prof. dr hab. Paweł Leszczyński.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w budynku nr 9 w dniu 12 grudnia 2019 r. Początek o godz. 17.00.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. Rola rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu polityki mocarstwowej Rosji.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr Andrzej Skwarski.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w budynku nr 9 w dniu 26 listopada 2019 r. Początek godz. 17.00.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych w dniu 29 października b.r. zostało przyjęte do Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (z reguły kandydatury na nowych członków mogą być rozpatrywane na początku nowej kadencji Rady, tzn. byłoby to dopiero w 2022 roku).

Rada ta została utworzona w 1963 roku i grupuje ponad 300 towarzystw naukowych. Do jej zadań należy m.in.: reprezentowanie społecznego ruchu naukowego; podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe działalności statutowej; przygotowywanie - dla władz Akademii i władz państwowych - opinii dotyczących społecznego ruchu naukowego i jego udziału w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa.

Członkostwo w Radzie Towarzystw Naukowych PAN daje możliwości nie tylko współuczestniczenia w ogólnopolskiej działalności towarzystw naukowych (m.in. udział w kongresach, konferencjach czy zespołach eksperckich), ale także współkształtowania tej aktywności i wpływania poprzez to gremium na ośrodki decyzyjne państwa. Istotnym też jest aspekt dotyczący wsparcia finansowego aktywności PTNP przez Radę Towarzystw Naukowych PAN. Członkostwo to wpisuje się w pożądany trend dalszej integracji towarzystw naukowych w Polsce, a zwłaszcza tych towarzystw naukowych, które bliskie są dyscyplinie nauki o polityce i administracji.