Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić do udziału w szóstej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się on-line w dniach 16-17 lutego 2022 roku.

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

W załączniku przesyłamy zaproszenie zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy.

Informacje dotyczące konferencji dostępne są również na stronie internetowej https://metodologicznaszkola.umk.pl/

Załączniki: