Z głębokim smutkiem przyjmujemy informację o śmierci, po długiej chorobie, 8 maja b.r. prof. dr. hab. Waldemara Parucha - kierownika Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jego spektrum zainteresowań badawczych było szerokie, a koncentrowało się przede wszystkim na polskiej myśli politycznej, zwłaszcza okresu międzywojennego, a także polityce zagranicznej Polski. Z tego zakresu miał najwięcej osiągnięć naukowych. Ponadto zajmował się takimi zagadnieniami jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej i NATO, metodologia badań politologicznych, systemy polityczne Europy Środkowej i zarządzanie strategiczne (w sumie był Autorem 240 prac naukowych, w tym ponad 30 publikacji zwartych). Należał do prekursorów politologii stosowanej.

Miał także wybitne osiągnięcia w sferze społecznej i politycznej. Prof. W. Paruch bardzo aktywnie był zaangażowany w reformę szkolnictwa wyższego, a w szczególności nauk społecznych i Jego dyscypliny naukowej nauk o polityce i administracji.

Żegnamy wybitnego i uznanego politologa, uznanego wykładowcę akademickiego i poważanego Kolegę.

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Z wielką radością (choć z pandemicznym opóźnieniem) pragniemy ogłosić wyniki Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej za rok 2019 i 2020. Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda za rok 2019:

Katarzyna Radzik-Maruszak, Rada Gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.

I nagroda za rok 2020:

Radosław Marzęcki, Pierwsze pokolenie wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020.

Z wielkim smutkiem i żalem przyjmujemy informację o śmierci w dniu dzisiejszym (17 marca b.r.) prof. UG dr. hab. Tadeusza Dmochowskiego wieloletniego i aktywnego członka naszego Towarzystwa. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej władz Towarzystwa oraz wiceprezesem Oddziału Gdańskiego PTNP.

Prof. T. Dmochowski całą swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Gdańskim, swoją Alma Mater. Był współtwórcą Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG. Przez lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora (lata 2002-2012), także dyrektora Instytutu Politologii UG (2012-2016). Od 2016 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG. Od 2015 roku był członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Żegnamy wybitnego badacza, znakomitego wykładowcę akademickiego, szanowanego Kolegę i Przyjaciela.

 

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Komitet Nauk Politycznych PAN przyjął stanowisko w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.

Zarząd Główny PTNP w pełni popiera stanowisko KNP PAN.

Link

 

Z wielkim smutkiem informujemy, że 25 lutego b.r. zmarł nagle socjolog polityki i dyplomata dr Krzysztof Ostrowski, w latach 1967-1970 sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, były Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej/Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (lata 1998-2019), starszy specjalista ds. politycznych ONZ (lata 1981-1987), pracownik naukowy PAN (lata 1963-1977), przewodniczący Research Committee 47 (Global-Local Relations) International Political Science Association (IPSA).

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 7 marca b.r. o godz. 14.00 w Warszawie w kościele św. Karola Boromeusza

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski