Zarząd Oddziału:

Prezes: dr Mateusz Zieliński

Wiceprezes: dr hab. Michał Jacuński

Skarbnik: dr Helena Wyligała

Sekretarz: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

Członek Zarządu: dr Justyna Bokajło.

 

Komisja Rewizyjna:

dr Paulina Bilska-Marek, dr Kamil Glinka, dr Adam Sokołowski, dr Joanna Trajman dr Bogusław Węgliński.

 

Kontakt:

PTNP Oddział Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław