Zarząd:

dr Anna Chabasińska - prezes

dr Juliusz Sikorski - sekretarz

dr Tomasz Marcinkowski - skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

dr Łukasz Budzyński - przewodniczący

mgr Joanna Lubimow - członek

mgr Waldemar Kaak - członek