Oddział Łódzki PTNP powstał 4 lutego 2002 z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Łódzki Oddział PTNP jest organizatorem konferencji, seminariów naukowych i spotkań poświęconych problematyce politologicznej. Rozwija także współpracę z innymi placówkami naukowymi w zakresie opracowywania metod i programów nauczania oraz wykorzystywania informacji naukowej.

Członkowie Zarządu Oddziału Łódzkiego PTNP:

Prezes Oddziału Łódzkiego PTNP - dr Maciej Potz

 

Wiceprezes - Prof. Alicja Stępień-Kuczyńska

 

Skarbnik - dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak

 

Sekretarz - dr Marek Sempach

 

Członek - dr hab. prof. UŁ Andrzej Sepkowski


Komisja Rewizyjna:
dr Marek Olędzki
dr Maciej Potz
dr Michał Słowikowski

Siedziba Oddziału Łódzkiego PTNP mieści się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,
Składowa 41/43, p.204
tel./fax. 6354280