Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 grudnia 2019 roku w wieku 71 lat odszedł

ś. p.

PROF. DR HAB. MAREK CHOROŚNICKI

 


 

Prawnik, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

                   

                                                     Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie składają

                                                    Prezes i Zarząd Główny PTNP

 

 

W dniu 24 października b.r. w Warszawie doszło do spotkania prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Iwony Hofman, prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra i prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego celem nawiązania bliższej współpracy pomiędzy trzema towarzystwami naukowymi.

Spotkanie stanowiło po części pokłosie X posiedzenia Zarządu Głównego PTNP (kadencja 2017-2019) w Poznaniu w dniu 14 maja b.r., gdzie odbył się panel dyskusyjny dotyczący przyszłości towarzystw w Polsce. Wówczas zasygnalizowano potrzebę bliższej i szerszej współpracy pomiędzy PTNP a PTKS, PTSE oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Prawa Prasowego.

Wyniki wyborów władz Towarzystwa:

 

Prezes Zarządu Głównego PTNP: Prof. Arkadiusz Żukowski

Zarząd (wg zgłoszenia kandydatów):

Prof. Magdalena Musiał-Karg (Wiceprezes)

Prof. Teresa Sasińska-Klas (Wiceprezes)

Prof. Adam Szymański

Prof. Grzegorz Janusz (Wiceprezes)

Prof. Joanna Marszałek-Kawa

Dr Natasza Lubik-Reczek (Sekretarz)

Prof. Renata Podgorzańska (Skarbnik)

Dr Alina Kaszkur

Prof. Agnieszka Kasińska-Metryka (Wiceprezes)

 

Komisja rewizyjna (wg zgłoszenia kandydatów):

Prof. Hanna Dumała

Prof. Teresa Astramowicz-Leyk

Dr Anna Jach

Prof. Marcin Rachwał

Prof. Tadeusz Dmochowski

Prof. Grzegorz Piwnicki

Dr Witold Sokała

 

Gratulujemy!

 

Głosy liczyła Komisja skrutacyjna w składzie: Prof. Jarosław Nocoń, Prof. Waldemar Tomaszewski, Przewodnicząca dr Anna Szwed-Walczak, Sekretarz dr Marcin Grabowski. Dziękujemy!

 

Zjazd PTNP rozpocznie się o godz. 11.30 (10 października b.r., czwartek). Miejsce: Aula prof. Jana Baszkiewicza, Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Proponowany porządek obrad Walnego Zjazdu PTNP 10.10.2019 Warszawa

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Sprawozdanie z działalności PTNP za lata 2016-2019 – Prezes ZG PTNP prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5. Wnioski o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa ZG PTNP

8. Wystąpienie programowe kandydatów na stanowisko Prezesa ZG

9. Wybory Prezesa ZG PTNP

10. Wybory członków ZG PTNP

11. Wybory Komisji Rewizyjnej PTNP

12. Wolne wnioski

 

Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i obiad.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy.

Termin składania artykułów do 30 czerwca 2019 roku.

Materiały przesyłać należy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako załączniki do wiadomości zatytułowanej „Konkurs – artykuł”. Więcej informacji na temat Konkursu: http://www.ptnp.org.pl/index.php/pl/konkursy-ptnp

 

 

Informujemy, że powołana została nowa sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych pod nazwą „Sekcja badań nad polityką tożsamości płciowych (Gender & Queer Politics)”.

Sekcję zainicjowały członkinie i członkowie PTNP:

- dr Paulina Barczyszyn-Madziarz, Uniwersytet Wrocławski;

- mgr Katarzyna Domagała, Uniwersytet Wrocławski;

- prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

- prof. UJK dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

- dr hab. Przemysław Żukiewicz, Uniwersytet Wrocławski.

Życzymy sukcesów naukowych i zapraszamy do wstępowania do Sekcji