Przypominamy, że 31 marca b.r. mija termin zgłaszania prac doktorskich na konkurs na najlepszy doktorat z nauk o polityce obroniony w 2017 roku.

Więcej: www.ptnp.org.pl/index.php/pl/konkursy-ptnp

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2018 roku odszedł od nas

PROF. DR HAB. MAREK WALDENBERG

Zasłużony i długoletni członek Krakowskiego Oddziału PTNP

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny PTNP ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy. Zapraszamy do składania tekstów, z których zwycięski zostanie przetłumaczony - na koszt PTNP - na język angielski oraz rekomendowany do publikacji w renomowanym czasopiśmie World Political Science. Przypominamy, że proponowany tekst musi spełniać następujące wymogi:

- być tekstem zrecenzowanym i opublikowanym pierwotnie w języku polskim,

- zawierać krytykę najnowszej literatury przedmiotu,

- posiadać poprawną siatkę kategorii teoretycznych,

- prezentować wysoki poziom metodologiczny (hipotezy, pytania badawcze etc.).

W przypadku tekstu empirycznego musi zawierać on prawidłową analizę wyników badań, a w przypadku teoretycznego - oryginalną propozycję teoretyczną.

Przypominamy, że w listopadzie 1957 roku w Warszawie powstało Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych jako pierwsze stowarzyszenie politologiczne w Europie Środkowej i Wschodniej i jedno z pierwszych na świecie.

Na temat Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, zob. m.in.: Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Historia Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1957-2010), www.ptnp.org.pl/do_pobrania/historia_ptnp.pdf.

Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj (2011), Powstanie korporacji naukowej – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), w: Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, Vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków.

Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, The Condition and Perspective of Polish Political Science in the Beginning of the 21st Century, in: Barbara Krauz-Mozer, Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj (eds.), Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century, Jagiellonian University Press, Cracow.

Czesław Mojsiewicz (2005), 25 lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, w: C. Mojsiewicz, Od polityki od politologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Jerzy J. Wiatr (1968), Report in the aefinties of Polish Associations of Political Science in 1964-1967, „Polish Round Table” z. 2.

Warszawa, 22 września 2017 r.

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

ZAWIADOMIENIE

 

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych informuję, że nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Warszawie w sali nr 1 Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

II termin nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych został wyznaczony na 13 października 2017 roku na godzinę 12.15. Miejsce obrad pozostanie w tym przypadku bez zmian.

Powodem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTNP jest konieczność przyjęcia nowego Statutu PTNP, którego przepisy zostały dostosowane do znowelizowanej w 2016 roku ustawy prawo o stowarzyszeniach. Wszystkim stowarzyszeniom ustawodawca wyznaczył termin dostosowania swoich statutów do znowelizowanej ustawy do dnia 20 maja 2018 roku.

W załączniku do niniejszego zawiadomienia znajdą Państwo projekt Statutu, który Zarząd Główny PTNP – mocą uchwały z dnia 30 czerwca br. – zamierza poddać pod głosowanie, oraz proponowany porządek obrad wraz z listą delegatów z poszczególnych oddziałów. Przypominamy, że Statut PTNP nie przewiduje możliwości wyznaczania zastępców dla już wybranych delegatów. By usprawnić przebieg nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTNP, prosimy o przesyłanie ewentualnych propozycji poprawek do projektu Statutu PTNP do dnia 11 października 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W trakcie posiedzenia każda poprawka zostanie zaprezentowana przez prowadzącego obrady, a wnioskodawca otrzyma czas na jej uzasadnienie. Po przeprowadzonej dyskusji odbędzie się głosowanie.

Bardzo liczymy na Państwa obecność.

Z poważaniem

Sekretarz PTNP

dr hab. Przemysław Żukiewicz

W dniu 30 czerwca b.r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Początek posiedzenia dotyczył IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który ma się odbyć w Lublinie na Wydziale Politologii UMCS 18-20 września 2018 roku. W posiedzeniu tym uczestniczyli zarówno członkowie ZG PTNP jak i członkowie Komitetu Nauk Politycznych PAN, w tym Dziekan Wydziału Politologii UMCS prof. Iwona Hofman oraz Prodziekan tegoż Wydziału prof. Marek Pietraś, który przedstawił szczegółową i o wysokich standardach koncepcję Kongresu. Po jego wystąpieniu wywiązała się bardzo merytoryczna dyskusja.