Profesorowie Andrzej Antoszewski i Adam Konstanty Wojtaszczyk pragną serdecznie podziękować środowisku politologicznemu za poparcie i ponowny wybór ich na członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dyscypliny nauki o polityce na kadencję 2017-2020.

22 września 2016 roku w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbył się Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP), który wybierał władze stowarzyszenia na kadencję 2017-2019. Prawo wyboru miało 115 delegatów z całej Polski.

Kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego PTNP byli: prof. Agnieszka Kasińska-Metryka z Instytutu Nauk Politycznych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach oraz  prof. Arkadiusz Żukowski z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.   W głosowaniu wzięło udział 95 delegatów.

Prezesem PTNP został wybrany prof. Arkadiusz Żukowski.

22 września 2016 roku odbył się Walny Zjazd PTNP, który wybierał władze stowarzyszenia na kadencję 2017-2019.

Nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych został Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Serdecznie gratulujemy!

Serdeczne podziękowania dla ustępującego z funkcji Prezesa PTNP Prof. dr hab. Romana Bäckera.

Uchwała Zarządu Głównego PTNP w sprawie strategii „pakiet dla humanistyki“