Warszawa, 22 września 2017 r.

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

ZAWIADOMIENIE

 

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych informuję, że nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Warszawie w sali nr 1 Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

II termin nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych został wyznaczony na 13 października 2017 roku na godzinę 12.15. Miejsce obrad pozostanie w tym przypadku bez zmian.

Powodem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTNP jest konieczność przyjęcia nowego Statutu PTNP, którego przepisy zostały dostosowane do znowelizowanej w 2016 roku ustawy prawo o stowarzyszeniach. Wszystkim stowarzyszeniom ustawodawca wyznaczył termin dostosowania swoich statutów do znowelizowanej ustawy do dnia 20 maja 2018 roku.

W załączniku do niniejszego zawiadomienia znajdą Państwo projekt Statutu, który Zarząd Główny PTNP – mocą uchwały z dnia 30 czerwca br. – zamierza poddać pod głosowanie, oraz proponowany porządek obrad wraz z listą delegatów z poszczególnych oddziałów. Przypominamy, że Statut PTNP nie przewiduje możliwości wyznaczania zastępców dla już wybranych delegatów. By usprawnić przebieg nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTNP, prosimy o przesyłanie ewentualnych propozycji poprawek do projektu Statutu PTNP do dnia 11 października 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W trakcie posiedzenia każda poprawka zostanie zaprezentowana przez prowadzącego obrady, a wnioskodawca otrzyma czas na jej uzasadnienie. Po przeprowadzonej dyskusji odbędzie się głosowanie.

Bardzo liczymy na Państwa obecność.

Z poważaniem

Sekretarz PTNP

dr hab. Przemysław Żukiewicz

W dniu 30 czerwca b.r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Początek posiedzenia dotyczył IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który ma się odbyć w Lublinie na Wydziale Politologii UMCS 18-20 września 2018 roku. W posiedzeniu tym uczestniczyli zarówno członkowie ZG PTNP jak i członkowie Komitetu Nauk Politycznych PAN, w tym Dziekan Wydziału Politologii UMCS prof. Iwona Hofman oraz Prodziekan tegoż Wydziału prof. Marek Pietraś, który przedstawił szczegółową i o wysokich standardach koncepcję Kongresu. Po jego wystąpieniu wywiązała się bardzo merytoryczna dyskusja.

Profesorowie Andrzej Antoszewski i Adam Konstanty Wojtaszczyk pragną serdecznie podziękować środowisku politologicznemu za poparcie i ponowny wybór ich na członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dyscypliny nauki o polityce na kadencję 2017-2020.

22 września 2016 roku w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbył się Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP), który wybierał władze stowarzyszenia na kadencję 2017-2019. Prawo wyboru miało 115 delegatów z całej Polski.

Kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego PTNP byli: prof. Agnieszka Kasińska-Metryka z Instytutu Nauk Politycznych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach oraz  prof. Arkadiusz Żukowski z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.   W głosowaniu wzięło udział 95 delegatów.

Prezesem PTNP został wybrany prof. Arkadiusz Żukowski.

22 września 2016 roku odbył się Walny Zjazd PTNP, który wybierał władze stowarzyszenia na kadencję 2017-2019.

Nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych został Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Serdecznie gratulujemy!

Serdeczne podziękowania dla ustępującego z funkcji Prezesa PTNP Prof. dr hab. Romana Bäckera.

Uchwała Zarządu Głównego PTNP w sprawie strategii „pakiet dla humanistyki“