Wielce Szanownemu Profesorowi

Tadeuszowi Wallasowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

 

składa Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

                                                   

 

21.12.2020 roku odbyło się IV posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oczywiście ze względu na warunki pandemiczne zdalnie.

Członkowie Zarządu pozdrawiają serdecznie wszystkich członków Towarzystwa i życzą zdrowia.

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie wyników Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce/nauk o polityce i administracji (2019).

Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych prac Zarząd Główny PTNP na posiedzeniu 13.10.2020 r. postanowił przyznać I nagrodę Panu Doktorowi Maciejowi Marmola za pracę doktorską pt. Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem dr hab. Waldemara Wojtasika, prof. UŚ.

Ponadto Zarząd Główny postanowił wyróżnić pracę doktorską Pana Doktora Bartosza Płotki pt. Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989-2015, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Bäckera.

Nagroda i wyróżnienie wręczone zostaną podczas konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Słubicach w maju 2021 r.

13.10.2020 r. odbyło się III posiedzenie Zarządu Głównego PTNP ze względu na warunki pandemiczne w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przesyłają serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia wszystkim członkom Towarzystwa.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 grudnia 2019 roku w wieku 71 lat odszedł

ś. p.

PROF. DR HAB. MAREK CHOROŚNICKI

 


 

Prawnik, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

                   

                                                     Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie składają

                                                    Prezes i Zarząd Główny PTNP

 

 

W dniu 24 października b.r. w Warszawie doszło do spotkania prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Iwony Hofman, prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra i prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego celem nawiązania bliższej współpracy pomiędzy trzema towarzystwami naukowymi.

Spotkanie stanowiło po części pokłosie X posiedzenia Zarządu Głównego PTNP (kadencja 2017-2019) w Poznaniu w dniu 14 maja b.r., gdzie odbył się panel dyskusyjny dotyczący przyszłości towarzystw w Polsce. Wówczas zasygnalizowano potrzebę bliższej i szerszej współpracy pomiędzy PTNP a PTKS, PTSE oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Prawa Prasowego.