Szanowni Państwo,

ze względu na sytuację epidemiczną ZG PTNP postanowił przedłużyć termin nadsyłania prac na Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce do 30.04.2021.

Regulamin znajduje się w zakładce KONKURSY.

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Członek EC IPSA, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych) oraz prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg (wiceprezes PTNP) uczestniczyli w nowej inicjatywie International Political Science Association „IPSA Regional Dialogues - Europe 1”.

W spotkaniu brali udział także przedstawiciele krajowych oddziałów IPSA z: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Islandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji i Ukrainy.

W czasie spotkania pod przewodnictwem Arkadiusza Żukowskiego (Polska) i Hasret Dikici Bilgin (Turcja) poruszano m.in. tematy wpływu Covid-19 na działania IPSA oraz przyszłe przedsięwzięcia IPSA.

obraz ekranu

Wielce Szanownemu Profesorowi

Tadeuszowi Wallasowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

 

składa Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

                                                   

 

21.12.2020 roku odbyło się IV posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oczywiście ze względu na warunki pandemiczne zdalnie.

Członkowie Zarządu pozdrawiają serdecznie wszystkich członków Towarzystwa i życzą zdrowia.

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie wyników Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce/nauk o polityce i administracji (2019).

Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych prac Zarząd Główny PTNP na posiedzeniu 13.10.2020 r. postanowił przyznać I nagrodę Panu Doktorowi Maciejowi Marmola za pracę doktorską pt. Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem dr hab. Waldemara Wojtasika, prof. UŚ.

Ponadto Zarząd Główny postanowił wyróżnić pracę doktorską Pana Doktora Bartosza Płotki pt. Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989-2015, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Bäckera.

Nagroda i wyróżnienie wręczone zostaną podczas konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Słubicach w maju 2021 r.

13.10.2020 r. odbyło się III posiedzenie Zarządu Głównego PTNP ze względu na warunki pandemiczne w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przesyłają serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia wszystkim członkom Towarzystwa.