Warszawa, 26.05.2018 r.

Oświadczenie

W związku z interwencją policji podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy” organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz redakcję naukowego czasopisma „Nowa Krytyka” pt. „Karol Marks 1818-2018” (Pobierowo, 10-12 maja 2018 roku) wyrażamy głęboki niepokój związany z zagrożeniem dla wolności prowadzenia badań oraz wymiany myśli naukowej. Takie działania w państwie demokratycznym są niedopuszczalne. Żywimy nadzieję, że ten incydent stanowić będzie odosobnione i ostatnie takie naganne działanie organów państwa w stosunku do środowiska naukowego w Polsce.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Iwona Hofman

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

prof. dr hab. Edward Haliżak

 

Zob. więcej:

https://oko.press/min-brudzinski-dzwoni-do-rektora-i-przeprasza-za-wtargniecie-policji-na-konferencje-naukowa-o-marksie/

https://strajk.eu/policja-wkroczyla-na-konferencje-naukowa-o-marksie-witamy-w-polskiej-demokracji/

http://usz.edu.pl/aktualnosci/1733-oswiadczenie-w-sprawie-interwencji-policji-na-konferencji-naukowej-w-pobierowie

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29483%2Cszef-mswia-przeprosil-za-interwencje-policji-podczas-konferencji-nt-marksa

http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/180519722-Policja-na-konferencji-o-Marksie-Szef-MSWiA-przeprasza.html

 

Zarząd Główny PTNP poparł stanowisko Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk dotyczącego nowego podziału dyscyplin naukowych (nauki o polityce, nauki o polityce publicznej i nauki o mediach).

Stanowiska:

Nauki o polityce

Nauki o polityce publicznej

Nauki o mediach

Przypominamy, że 31 marca b.r. mija termin zgłaszania prac doktorskich na konkurs na najlepszy doktorat z nauk o polityce obroniony w 2017 roku.

Więcej: www.ptnp.org.pl/index.php/pl/konkursy-ptnp

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2018 roku odszedł od nas

PROF. DR HAB. MAREK WALDENBERG

Zasłużony i długoletni członek Krakowskiego Oddziału PTNP

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny PTNP ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy. Zapraszamy do składania tekstów, z których zwycięski zostanie przetłumaczony - na koszt PTNP - na język angielski oraz rekomendowany do publikacji w renomowanym czasopiśmie World Political Science. Przypominamy, że proponowany tekst musi spełniać następujące wymogi:

- być tekstem zrecenzowanym i opublikowanym pierwotnie w języku polskim,

- zawierać krytykę najnowszej literatury przedmiotu,

- posiadać poprawną siatkę kategorii teoretycznych,

- prezentować wysoki poziom metodologiczny (hipotezy, pytania badawcze etc.).

W przypadku tekstu empirycznego musi zawierać on prawidłową analizę wyników badań, a w przypadku teoretycznego - oryginalną propozycję teoretyczną.

Przypominamy, że w listopadzie 1957 roku w Warszawie powstało Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych jako pierwsze stowarzyszenie politologiczne w Europie Środkowej i Wschodniej i jedno z pierwszych na świecie.

Na temat Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, zob. m.in.: Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Historia Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1957-2010), www.ptnp.org.pl/do_pobrania/historia_ptnp.pdf.

Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj (2011), Powstanie korporacji naukowej – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), w: Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, Vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków.

Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, The Condition and Perspective of Polish Political Science in the Beginning of the 21st Century, in: Barbara Krauz-Mozer, Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj (eds.), Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century, Jagiellonian University Press, Cracow.

Czesław Mojsiewicz (2005), 25 lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, w: C. Mojsiewicz, Od polityki od politologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Jerzy J. Wiatr (1968), Report in the aefinties of Polish Associations of Political Science in 1964-1967, „Polish Round Table” z. 2.