Z wielkim smutkiem informujemy, że 25 lutego b.r. zmarł nagle socjolog polityki i dyplomata dr Krzysztof Ostrowski, w latach 1967-1970 sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, były Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej/Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (lata 1998-2019), starszy specjalista ds. politycznych ONZ (lata 1981-1987), pracownik naukowy PAN (lata 1963-1977), przewodniczący Research Committee 47 (Global-Local Relations) International Political Science Association (IPSA).

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 7 marca b.r. o godz. 14.00 w Warszawie w kościele św. Karola Boromeusza

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PTNP dyskutowaliśmy m.in. o tzw. „drapieżnej nauce”. Efektem dyskusji było przyjęcie Stanowiska ZG PTNP w sprawie „drapieżnych czasopism” (predatory journals), w którym apelujemy, by prace publikowane przez przedstawicieli naszej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych wydawane były w czasopismach przestrzegających wysokich standardów etycznych oraz oceny eksperckiej, co będzie gwarantowało systematyczne podnoszenie jakości badań i publikacji naukowych.

Nasze stanowisko było także przedmiotem dyskusji na ostatnim posiedzeniu Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Stanowisko ZG PTNP - plik pdf [102 kB]

ilustracja artykułu

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Profesora Stanisława Gebethnera, wybitnego uczonego, honorowego członka PTNP.

 

Cześć Jego pamięci

Prezes Zarządu Głównego PTNP

 

https://wnpism.uw.edu.pl/zmarl-prof-stanislaw-gebethner/

 

Podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa XXI wieku” organizowanej w Słubicach w dniach 16-17.09.2021 r. wręczone zostały nagrody ZG PTNP przyznane w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce i administracji za rok 2019 i 2020.

2019

I nagrodę przyznano Panu Maciejowi Marmola za pracę Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem Dr hab. Waldemara Wojtasika, prof. UŚ.

Ponadto Zarząd postanowił wyróżnić pracę Pana Bartosza Płotki, Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989-2015, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Bäckera.

2020

I nagrodę przyznano Pani Sylwii Czubaj-Kuźmin za pracę Rocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcje rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej.

Ponadto Zarząd postanowił wyróżnić pracę Pani Agaty Olszaneckiej-Marmola Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce , napisaną pod kierunkiem dr hab. Mariusza Kolczyńskiego, prof. UŚ.

fot1
fot1 fot1
fot2
fot2 fot2
fot3
fot3 fot3
fot4
fot4 fot4

Zdjęcie nr 1 - za nagrodę dziękuje dr Maciej Marmola

Zdjęcie nr 2 - gratulacje od prorektora UAM, prof. dr hab. Tadeusza Wallasa odbiera dr Sylwia Czubaj-Kuźmin

Zdjęcie nr 3 - za nagrodę dziękuje dr Sylwia Czubaj-Kuźmin

Zdjęcie nr 4 - za wyróżnienie dziękuje dr Agata Olszanecka-Marmola

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Profesora Antoniego Rajkiewicza wybitnego uczonego (1922-2021).

 

Cześć Jego pamięci

Prezes Zarządu Głównego PTNP

 

https://wnpism.uw.edu.pl/zmarl-prof-antoni-rajkiewicz/

 

Podczas trwającego 26. Światowego Kongresu International Political Science Association - Prof. Arkadiusz Żukowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych) został wybrany na członka Komitetu Wykonawczego IPSA (IPSA Executive Committee).

Prof. Magdalena Musiał-Karg (wiceprezes PTNP) została wybrana na wiceprzewodniczącą Komitetu Badawczego „Political Communication” (Research Committee 22).

Nowym Prezydentem IPSA na kadencję 2021-2023 wybrana została Prof. Dianne Pinderhughes ze Stanów Zjednoczonych, a Prezydentem-elektem Prof. Pablo Oñate z Hiszpanii.