Lista członków honorowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

 

Antoszewski Andrzej

 Baszkiewicz Jan

 Bromke Adam

 Chodubski Andrzej

Cziomer Erhard

 Danecki Jan 

 Dobrowolski Piotr 

 Gebethner Stanisław 

Goban-Klas Tomasz

Godlewski Tadeusz

 Groszyk Henryk 

Gwiazda Adam

Herbut Ryszard

Jamróz Adam

Kik Kazimierz

 Komarnicki Henryk 

Krauz-Mozer Barbara

 Kukułka Józef 

Łoś-Nowak Teresa

Majchrowski Jacek

Malinowski Marek

Mania Andrzej

Marszałek Adam

 Michowicz Waldemar 

 Mojsiewicz Czesław 

 Mołdawa Tadeusz 

Mrozek Bogusław

 Olszewski Edward 

Olszewski Henryk

Pałecki Krzysztof

Pastusiak Longin

 Pietraś Ziemowit Jacek

 Rajkiewicz Antoni 

Sasińska-Klas Teresa

Skrzydło Wiesław

Stępień-Kuczyńska Alicja

Szczepaniak Marian

Ulicka Grażyna

Wiatr Jerzy J.

Wojtaszczyk Konstanty Adam

Wróbel Sylwester

Zieliński Eugeniusz

Zięba Andrzej

Żmigrodzki Marek