dr Wojciech Peszyński - prezes
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa - wiceprezes
prof. UMK. dr hab. Michał Strzelecki - sekretarz
dr Mariusz Popławski - skarbnik
mgr Joanna Kobylska - członek zarządu ds. komunikacyjnych
mgr Piotr Lewandowski - członek zarządu ds. programowych