Skład Zarządu Głównego PTNP – (2017-2019)

 

Prezes – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Wiceprezes ds. Ogólnopolskiego Kongresu Politologii – prof. dr hab. Grzegorz Janusz

Wiceprezes ds. Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

Wiceprezes ds. Badań Naukowych – dr hab. Andrzej Stelmach, prof. UAM

Wiceprezes ds. Promocji i Kontaktów z Mediami – dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ

Sekretarz – dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk

Skarbnik – dr Marceli Burdelski

Członkowie:

 

prof. dr hab. Roman Bäcker

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

dr hab. Przemysław Żukiewicz

 

oraz z głosem doradczym stały wydawca PTNP dr Adam Marszałek