Zarząd Oddziału

dr Juliusz Sikorski - prezes Oddziału

dr Anna Chabasińska - sekretarz

dr Tomasz Marcinkowski - skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

dr Łukasz Budzyński - przewodniczący

dr Joanna Lubimow - członek

dr Waldemar Kaak - członek