Zarząd:

Prezes: Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki

I V-ce Prezes: dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG

II V-ce Prezes: dr hab. Danuta Plecka, prof. UG

Skarbnik: mgr Dominik Bień

Sekretarz: dr Kornel Bielawski

Członek Zarządu: prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Członek Komisji Rewizyjnej: dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG

 Uniwersytet Gdański
ul. Hallera 122
80-952 Gdańsk