Kadencja 2022-

 

Prezes: dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Wiceprezes: dr Dominik Szczepański

Skarbnik: mgr Dominika Zięba

Sekretarz: dr Anna Kołomycew

Członek Zarządu: dr Katarzyna Cwynar

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Koziełło,

prof. UR Dr Grzegorz Bonusiak

Mgr Dominik Boratyn