Prezes - prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki

Wiceprezes - prof. UMK dr hab. Joanna Marszałek - Kawa

Sekretarz - prof. UMK dr hab. Antonina Kozyrska

Skarbnik - mgr Michał Dahl

Członek - prof. UMK dr hab. Michał Czyżniewski