Kadencja 2022-2025

 

Prezes – prof. dr hab. Magdalena Musiał - Karg

Wiceprezes ds. prawnych – prof. dr hab. Grzegorz Janusz

Wiceprezes ds. współpracy międzynarodowej – prof. UW dr hab. Adam Szymański

Wiceprezes ds. badań i nauki – prof. UWM dr hab. Maciej Hartliński

Wiceprezes ds. kontaktów z otoczeniem i promocji – prof. US dr hab. Renata Podgórzańska

Sekretarz – dr Natasza Lubik-Reczek

Skarbnik – dr Alina Kaszkur

Członkowie:

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

prof. UMK dr hab. Joanna Marszałek-Kawa

dr hab. Anna Jach