Metodologia badań politologicznych [pdf]

 

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Warszawa 2016

ISBN 978-83-94-5535-0-0