Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century

ed. Barbara Krauz-Mozer, Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj

ISBN: 978-83-233-3938-0

Kraków 2015

 

Spis treści / Table of Contents https://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,2634,katid,44.html

Wstęp / Introduction http://www.wuj.pl/UserFiles/File/A-Darmowe%20ebooki/9-18Borowiec_Political.pdf

Artykuł /Article

Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj The Condition and Perspectives of Polish Political Science in the Beginning of the 21st Century http://www.wuj.pl/UserFiles/File/A-Darmowe%20ebooki/357-3982Borowiec_Political.pdf

 

 

Metodologia badań politologicznych [pdf]

 

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Warszawa 2016

ISBN 978-83-94-5535-0-0