Laboratorium im. Richarda Pipesa działające w Instytucie Studiów Politycznych PAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji pt.:

"Migrating Knowledge in the Humanities and Social Sciences. The Experience and Contribution of Emigrant Intellectuals from Central and Eastern Europe”.

Konferencja odbędzie się 14-15 października br. w Warszawie.

 

Czas przesyłania wypełnionych ankiet: 30 maja

Poinformowanie autorów zakwalifikowanych referatów - 15 czerwca

Język konferencji: angielski

 

Konferencja naukowa pt. "Systemy stanowienia prawa", która odbędzie się w formie zdalnej (MS Teams) 22 kwietnia br. (abstrakty można przesyłać do 31 marca br.).

Szczegóły organizacyjne znajdują się w załączniku.

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża wraz z gorzowskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zapraszają do udziału w seminarium naukowym pt. „Jaka Polska w Unii Europejskiej? Jaka Unia Europejska dla Polski?” z udziałem dra hab. Jacka Barcika prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dra hab. Tomasza Grzegorza Grosse (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Beaty Piskorskiej prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Team Europe).

Seminarium odbędzie 03.12.2020 r. w godz. 15:00-16:30 na platformie MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac53ef30602984e398a78eae818598576%40thread.tacv2/1606809553150?context=%7b%22Tid%22%3a%220c43c1c2-4839-4573-a000-bb0b7dfb0c80%22%2c%22Oid%22%3a%2226a80604-fdbc-497a-b2b1-eaa7600bb96d%22%7d).

Zaproszenie

 

We regret to announce that the CEPSA 2020 conference, planned to take place in Olsztyn, Poland, on 15-16 October 2020, is cancelled due to ongoing COVID-19 pandemic. The event will be rescheduled and will take place next year (new dates will be announced once the decision is made by CEPSA Executive Committe).

However, there will be a virtual roundtable on COVID-19 impact on politics in Central and Eastern Europe on 15 October 2020.

Z przykrością informujemy, że konferencja CEPSA 2020, planowana w Olsztynie  w dniach 15-16 października 2020 r. zostaje odwołana z powodu trwającej pandemii COVID-19. Wydarzenie zostanie przełożone i odbędzie się w przyszłym roku (nowe terminy zostaną ogłoszone po wydaniu decyzji przez Komitet Wykonawczy CEPSA).

15 października 2020 r. odbędzie się wirtualny okrągły stół dotyczący wpływu COVID-19 na politykę w Europie Środkowo-Wschodniej.

CEPSA virtual round table:

Impacts of COVID-19 pandemics on politics of Central and Eastern Europe

Date and time: 15 October 2020, 12:00 noon - 2:00 p.m. (CET)

Join Zoom Meeting at: https://zoom.us

Meeting ID: 932 9175 9420

Passcode: 9WupHc

cepsa roundtable

The International Political Science Association (IPSA), in partnership with Concordia University and in collaboration with the Konrad Adenauer Foundation (KAS) and the Greater-Montreal and Quebec branches of the United Nations Association in Canada, is holding a virtual conference on 19-21 October on the Challenges and Prospects for the Future of Multilateralism to celebrate the 75th anniversary of the founding of the United Nations.

During the three-day conference, prominent experts, diplomats and academics will deliberate on various topics and issues including: Environmental Governance and Climate Change; International Development and Humanitarian Crises; Fighting Inequality and Gender-based Violence; the International Multilateral Trade System; Demographic Growth and International Migration; and the Impact of Digital Technologies on Global Governance.

Laboratorium im. Richarda Pipesa przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w I międzynarodowej konferencji im. prof. Richarda Pipesa „II wojna światowa w pamięci zbiorowej i polityce państw byłego bloku wschodniego”.

Konferencja odbędzie się 22-23 października 2020 r. w Warszawie.