The Polish Political Science Yearbook invites all scholars, researchers and professionals to participate in the 7th PPSY International Seminar "Security in Central Europe: Confronting Uncertainty?" which takes place in Toruń (Poland) on April 24, 2018.

The conference supports a special section of the current Volume 47 of 2018 of the journal and its objective is to discuss challenges of security and stability in Central Europe and to present current advancements in regional security studies.

Deadline for application: April 6, 2018, with the Online Form.

More info>>>

 

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na konferencję naukową Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym w Łagowie Lubuskim w dniach 4-6.06.2018 r.

 

1st Spanish ESS Congress

“Spanish Society in Comparative Perspective: 15 years of ESS in Spain”

20-21st September 2018, CIS, Madrid

The Spanish National European Social Survey (ESS) Committee is organizing the 1st Spanish ESS Congress on “Spanish Society in Comparative Perspective: 15 years of ESS in Spain”. The purpose of this Congress is to bring together ESS data users from Spain and abroad working across a range of disciplines to share ideas, discuss results and show the type of research that can be carried out through the ESS.

Abstracts should be submitted by April 15 2018.

More info>>>

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w dwujęzycznej konferencji naukowej pt. „Badanie i mierzenie przywództwa”. Konferencja odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca br. w Warszawie.

Celem naszej konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• Jak najlepiej badać przywództwo? Czy przywództwo da się zmierzyć?

• Co jest naszym punktem odniesienia, kiedy chcemy określić jakość przywództwa: wyobrażenie czy rzeczywistość? porównanie z przeszłością czy ze współczesnymi realiami? porównanie osobowości czy sytuacji?

• Jakich metod należy używać, by zbadać przywództwo? Jakie wnioski wyciągać z tych ocen?

• Czy da się przewidywać skuteczność przywództwa? Czy dzięki mierzeniu przywództwa można lepiej badać to jak ono powstaje, trwa, ewoluuje i znika?

Konferencję współorganizują dwie Sekcje PTNP: Przywództwa Politycznego Metod, Technik i Narzędzi Badawczych PTNP, Pracownia Badań nad Przywództwem w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz Collegium Civitas.

 

 

1st Annual International Conference on Border Security and Transnational Crime

May 17-18, 2018  - University of Warsaw.

Information

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół istoty i zastosowania muzyki politycznej zarówno do legitymizacji, jak i kontestacji systemu politycznego a także jej roli w komunikowaniu politycznym. Celem konferencji jest wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele.

Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem oraz formułą konferencji na stronie internetowej: www.muzykapolityczna.umcs.pl.

Zaproszenie