POST-GLOBALIZACJA?

Nacjonalizm, regionalizm i separatyzm a demokracja we współczesnym świecie

Czy możemy mówić o kryzysie ideologii globalizmu? Czy obserwujemy właśnie narodziny ery post-globalnej, w której to państwa narodowe, regiony i diaspory stają się ponownym motorem rozwoju? W jaki sposób te zjawiska mogą implikować zmiany dotyczące przyszłości regionów, państw, Europy i świata?

Niniejsza konferencja, organizowana w dniach 22-23 maja 2018 roku w Krakowie przez Katedrę Socjologii Polityki Akademii Ignatianum, będzie okazją do interdyscyplinarnego spojrzenia na wspomniane wyzwania, a także rozważenia potencjalnych konsekwencji zmian z politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturowego, religijnego, filozoficznego oraz prawnego punktu widzenia.

Konferencja pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne", w dniach 17-18 maja 2018, Zielona Góra.

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że po raz kolejny w Toruniu organizowany jest Międzynarodowy Kongres Azjatycki, którego piąta edycja odbędzie się w dniach 9–11 maja 2018 roku.

Jest to największe wydarzenie naukowe w Europie poświęcone problematyce azjatyckiej. Celem obrad Kongresu jest pogłębiona refleksja nad kondycją kontynentu azjatyckiego.

W imieniu członków Zakładu Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS oraz Instytutu Bałkańskiego pragniemy zaprosić na konferencję naukową pt. „Instytucje państwa w procesie demokratyzacji”, która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2018 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Zapraszamy do udziału w III Seminarium Sekcji Administracji i Polityk Publicznych PTNP pt. "Polityki publiczne - uwarunkowania, dylematy, instrumentarium", które odbędzie się w Lublinie dniach 17-18 maja 2018.

Załączniki:

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 25 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegóły na stronie organizatora: www.ideologia.edu.pl