Kontakt

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

c/o Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Natasza Lubik-Reczek
sekretarz ZG PTNP
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
E-mail: office@ptnp.org.pl

 

Preferowanym przez Zarząd Główny PTNP sposobem uiszczania składki członkowskiej jest dokonanie indywidualnej płatności przelewem na oficjalny rachunek PTNP w banku PKO BP SA: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402

Roczne składki członkowskie w PTNP wynoszą:

75 zł – dla profesorów i doktorów habilitowanych;
40 zł – dla doktorów i magistrów;
25 zł – dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

 

Dane rejestrowe Towarzystwa:

NIP: 5261670707
REGON: 000810414
KRS: 0000084904