Prezes PTNP w Radzie Towarzystw Naukowych PAN

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, powołana została do Rady Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2023-2026.

Rada koncentruje się na działaniach związanych z wypracowaniem rozwiązań prawnych dotyczących statusu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych oraz systemu finansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce.