Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wraz z oddziałami terenowymi PTNP zapraszają na ogólnopolską konferencję Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów, która odbędzie się w Poznaniu w dn. 30-31 marca 2023 r.

Konferencja jest organizowana w ramach cyklu “Ścieżki kariery naukowej kobiet w polskiej politologii – próba analizy” i została dofinansowana ze środków MEiN w ramach programu: “Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”.