Spotkanie dyskusyjne „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Agnieszka Demczuk kierownik Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze prof. Demczuk obejmują ochronę praw człowieka (w tym wolność wypowiedzi); społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego; rozwój elektronicznej administracji publicznej; koncepcje demokratycznego państwa prawa, reformy wymiaru sprawiedliwości po 1989 roku oraz propagandę i dezinformację. Prof. Demczuk jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym m.in. książek: „SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publiczny” (2021) oraz „Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym” (2020). Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Termin: 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 stycznia 2023 r. do godz. 20.00 na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!