Prezes PTNP w Radzie Towarzystw Naukowych PAN

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, powołana została do Rady Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2023-2026. Rada koncentruje się na działaniach związanych z wypracowaniem rozwiązań prawnych dotyczących statusu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych oraz systemu finansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce.

Badanie „Aktualny stan i przyszłość polskiej politologii”

Szanowni Państwo, będziemy zobowiązani za udział w badaniu pt. AKTUALNY STAN I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ POLITOLOGII W OCENIE BADACZEK I BADACZY. Formularz znajduje się pod tym LINKIEM. Formularz można wypełniać do 19 marca br. Formularz służy badaniu, jak polscy politolodzy i politolożki postrzegają swoją dyscyplinę naukową, jak widzą jej przyszłość oraz jakie są ich opinie dotyczące pożądanych kierunków zmian na jej gruncie. …

Czytaj dalej

Konkurs na najlepszą pracę doktorską – edycja 2022

Ogłaszamy kolejną odsłonę Konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. W tej edycji zgłoszone mogą zostać prace obronione w 2022 roku, napisane w języku polskim lub angielskim. Nagrodą w Konkursie jest wydanie zwycięskiej pracy w postaci monografii zwartej. Sponsorem nagrody jest Wydawnictwo Adam Marszałek. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca br., które …

Czytaj dalej

Spotkanie dyskusyjne „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”. Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Agnieszka Demczuk kierownik Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze prof. Demczuk obejmują ochronę praw człowieka (w tym wolność wypowiedzi); społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego; rozwój elektronicznej administracji publicznej; koncepcje …

Czytaj dalej

VIII Zimowa Szkoła Metodologiczna – przypomnienie

Przypominamy o Zimowej Szkole Metodologicznej, organizowanej przez Sekcję Metod, Technik i Narzędzi Badawczych PTNP oraz Katedrę Filozofii i Teorii Polityki Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Zapraszamy 16 i 17 lutego do Torunia!  Organizatorzy czekają na Wasze zgłoszenia do 15 stycznia. Szczegóły na stronie>>

Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wraz z oddziałami terenowymi PTNP zapraszają na ogólnopolską konferencję Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów, która odbędzie się w Poznaniu w dn. 30-31 marca 2023 r. Konferencja jest organizowana w ramach cyklu „Ścieżki kariery naukowej kobiet w polskiej politologii – próba analizy” i została dofinansowana ze środków MEiN w ramach programu: „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Zaproszenie Formularz …

Czytaj dalej

Pierwsze wnioski z wojny w Ukrainie. Czy widzimy zmiany w sztuce wojennej i technice wojskowej?

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Pierwsze wnioski z wojny w Ukrainie. Czy widzimy zmiany w sztuce wojennej i technice wojskowej?”. Wprowadzenia w problematykę dokona dr Łukasz Przybyło z Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Zainteresowania badawcze dr. Przybyło obejmują przede wszystkim konflikty XX wieku. Jest m.in. autorem książek „Doktryny wojenne. Historia i ocena” oraz „Charków-Donbas 1943”. Jest także …

Czytaj dalej

Nowe władze Towarzystwa

29 listopada 2022 r. w gościnnym Poznaniu odbył się Walny Zjazd Delegatów PTNP, na którym wybrano władze Towarzystwa na kadencję 2022-2025. Nowy skład Zarządu Głównego: prof. Magdalena Musiał-Karg – prezes ZG prof. Maciej Hartliński – wiceprezes ZG prof. Grzegorz Janusz – wiceprezes ZG prof. Renata Podgórzańska – wiceprezes ZG prof. Adam Szymański – wiceprezes ZG dr …

Czytaj dalej