Oddziały terenowe

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych posiada obecnie kilkanaście oddziałów terenowych. Aby przystąpić do PTPN, należy zapisać się do właściwego oddziału za pośrednictwem formularza członkowskiego.