Sekcje badawcze

 1. Sekcja Administracji i Polityk Publicznych
 2. Sekcja Badań Azji i Azji Wschodniej
 3. Sekcja Badań nad Digitalizacją Procesów Demokratycznych
 4. Sekcja Badań nad Jakością Demokracji
 5. Sekcja Badań nad Obszarem Euroazjatyckim
 6. Sekcja Badań nad Polityką Tożsamości Płciowych
 7. Sekcja Badań nad Zagrożeniami Bezpieczeństwa Systemów Politycznych
 8. Sekcja Badań nad Systemami Politycznymi
 9. Sekcja Badań Wyborczych
 10. Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych
 11. Sekcja Myśli Politycznej
 12. Sekcja Partii Politycznych i Systemów Partyjnych
 13. Sekcja Przywództwa Politycznego
 14. Sekcja Stosunków Międzynarodowych
 15. Sekcja Badań nad Procesami Integracyjnymi w Europie