Sekcja Administracji i Polityk Publicznych

Władze Sekcji Naukowej

Przewodnicząca Rady
Dr hab. Prof. UMCS Katarzyna Radzik-Maruszak (UMSC)

Sekretarz
Dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś (UW)

Skarbnik
Dr Anna Kołomycew (URz)

Członkowie Rady

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski

Dr hab. Prof. UG Danuta Plecka

Dr Justyna Anders-Morawska

Dr Kamil Glinka

Dr Elżbieta Szulc-Walecka

Celem sekcji Administracji i polityk publicznych jest rozwój współpracy akademickiej, prowadzenie wspólnych badań i wymiana doświadczeń naukowców zajmujących się problematyką: administracji publicznej, rządzenia publicznego, samorządów terytorialnych, samorządów zawodowych, polityki publicznej, rozwoju lokalnego i regionalnego, aktywności społecznej, partycypacji publicznej, partnerstw międzysektorowych, współrządzenia publicznego.