Sekcja badań nad zagrożeniami bezpieczeństwa systemów politycznych

Władze Sekcji Naukowej

Przewodniczący:
dr hab., prof. UMK Adam Hołub
dr hab., prof. UMK Joanna Marszałek-Kawa

Sekretarz:
dr hab., prof. UG Danuta Plecka

Członkowie
Prof. dr hab. Zenon Trejnis (WAT)

dr hab., prof. USz Renata Podgórzańska

dr hab., prof. UMK Marcin Czyżniewski

dr hab., prof. UWr Marzena Cichosz

dr Beata Tomaszewska-Hołub (UWM w Olsztynie)

mgr Michał Dahl (UMK)

mgr Patrycja Rutkowska

Celem sekcji jest prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki bezpieczeństwa systemów politycznych. W szczególności zaś przedmiotem badań objęte będą zagadnienia związane z zagrożeniami o charakterze politycznym, partiami, ruchami, doktrynami o charakterze antysystemowym, instytucjonalnymi i normatywnymi mechanizmami ochrony systemów przed zagrożeniami, wpływem radykalizmów na otoczenie społeczno-polityczne w ramach systemów politycznych, funkcjonowaniem i reagowaniem radykalizmów na dynamicznie zmieniające się wyzwania współczesności.