Spotkanie dyskusyjne „Chiński nowy wspaniały świat…?”

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wraz ze współorganizatorami zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Chiński nowy wspaniały świat…?”. Pretekstem do spotkania jest wydanie przez prof. Łukasza Gacka książki zatytułowanej „Nowy wspaniały świat…? Strategiczne narracje Chin a reforma systemu globalnego zarządzania”. Prof. Łukasz Gacek jest politologiem i kulturoznawcą, dyrektorem Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego …

Czytaj dalej

O Unii przy kawie. Gorzowskie rozmowy z okazji 20 lat członkostwa Polski w UE

Gorzowski Oddział PTNP, w imieniu swoim oraz pozostałych organizatorów, serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie dyskusyjne z cyklu „O Unii przy kawie. Gorzowskie rozmowy z okazji 20 lat członkostwa Polski w UE”. Gościem spotkania, które jest zatytułowane „Polska droga do członkostwa w Unii Europejskiej. Gdzie byliśmy 20 lat temu?”, będzie Pan ambasador Jan Truszczyński (Team Europe …

Czytaj dalej

Spotkanie dyskusyjne „Wiara w teorie spiskowe a postrzeganie demokracji”

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wraz partnerami zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Wiara w teorie spiskowe a postrzeganie demokracji”. Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Franciszek Czech prof. UJ dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Czech jest socjologiem i politologiem a jego zainteresowania badawcze obejmują współczesne globalne …

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Ekosystem walki informacyjnej”

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Ekosystem walki informacyjnej”, która dobędzie się on-line w dniach 25 i 26 maja 2023 r. Językami konferencji są język polski i angielski. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji znajdzie Państwo pod adresem: https://konferencja-kdp.ajp.edu.pl/index.html

Spotkanie dyskusyjne „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”. Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Agnieszka Demczuk kierownik Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze prof. Demczuk obejmują ochronę praw człowieka (w tym wolność wypowiedzi); społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego; rozwój elektronicznej administracji publicznej; koncepcje …

Czytaj dalej

Pierwsze wnioski z wojny w Ukrainie. Czy widzimy zmiany w sztuce wojennej i technice wojskowej?

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Pierwsze wnioski z wojny w Ukrainie. Czy widzimy zmiany w sztuce wojennej i technice wojskowej?”. Wprowadzenia w problematykę dokona dr Łukasz Przybyło z Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Zainteresowania badawcze dr. Przybyło obejmują przede wszystkim konflikty XX wieku. Jest m.in. autorem książek „Doktryny wojenne. Historia i ocena” oraz „Charków-Donbas 1943”. Jest także …

Czytaj dalej