VIII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe

Przypominamy, że wkrótce mija termin zgłoszeń do udziału w VIII Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym pt. „Nowy ład w Europie i Unii Europejskiej: przesłanki – kierunki – priorytety”, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 18-19 maja 2023 r. w ramach projektu „Inicjatywa UE Partnerstwo Wschodnie: szanse dla Ukrainy” „EaP – Initiative” przy wsparciu UE Erasmus+ / Jean Monnet.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Lwowskiej (Ukraina) oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska).

UWAGA! 

Zgłoszenie uczestnictwa: do 05.05.2023 r. należy wypełnić formularz aplikacyjny: https://forms.gle/AXBg1mjYBaZ6idZ39

Termin nadsyłania artykułu do zbiorowej monografii: dо 25.05.2023 r.

Uczestnictwo w Forum dla wszystkich uczestników jest bezpłatne.

Szczegółową informację znajdą Państwo pod linkiem http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-8