Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy artykuł naukowy

Regulamin – edycja 2023

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego artykułu naukowego oraz promowanie i wspieranie osób uczestniczących w międzynarodowym dyskursie naukowym.
 2. Konkurs obejmuje wszystkie artykuły naukowe opublikowane w czasopismach w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Obowiązuje ostateczna data ukazania się artykułu (nie liczy się data ukazania na stronie wydawcy np. w formule on-line first).
 3. Artykuły naukowe ocenia zespół ekspertów powołany przez Zarząd Główny PTNP. Decyzja zespołu ekspertów jest rozstrzygająca i ostateczna.
 4. Zespół ekspertów w swojej decyzji opiera się na następujących przesłankach:
  a) oryginalność i aktualność podejmowanej problematyki,
  b) zastosowana metodologia, bogactwo źródeł i obszerność zakresu danych,
  c) potencjalna możliwość oddziaływania na literaturę przedmiotu i dyskurs międzynarodowy.
 5. Artykuły zgłaszane są przez Oddziały PTNP do 10 maja 2023 roku. Każdy Oddział może zgłosić od 1 do 3 artykułów.
 6. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia artykułów, których autorki/autorzy są członkami PTNP. W przypadku artykułów wieloautorskich, co najmniej jedna osoba musi być członkiem PTNP.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis bibliograficzny oraz tekst artykułu w formacie pdf.
 8. Zgłoszenia i informacje należy kierować do koordynatora projektu:
  dr hab. Maciej Hartliński prof. UWM (maciej.hartlinski@uwm.edu.pl).
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2023 roku.
 10. Nagroda dla najlepszego artykułu wynosi 1 000 zł.
 11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Głównego PTNP