Polacy w IPSA

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych od wielu lat są aktywni i widoczni w IPSA – International Political Science Association. Nasza obecność – zarówno we władzach IPSA, jak i w komitetach badawczych IPSA jest docenieniem polskiej politologii i aktywności naszego Towarzystwa na arenie międzynarodowej. Przypomnieć należy, że W 2019 roku IPSA obchodziła 70-lecie powstania w Paryżu, gdzie pod auspicjami UNESCO odbył się zjazd założycielski. IPSA jest jedynym światowym towarzystwem naukowym skupiającym politologów, a instytucjonalnie członkami są przede wszystkim krajowe, a także regionalne towarzystwa nauk politycznych (np. nordyckie, latynoamerykańskie czy afrykańskie). IPSA tworzy globalną sieć naukową politologów z całego świata. Ostatni Światowy Kongres IPSA odbył się w Lizbonie zgromadził blisko 2 900 politologów z ponad 90 państw świata. Kolejny Światowy Kongres IPSA będzie miał miejsce w Buenos Aires w Argentynie w dniach 15-19 lipca 2023.

Prezentujemy listę członków i członkiń PTNP we władzach wykonawczych IPSA oraz w zarządach komitetów badawczych IPSA.