Badania i nauka

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych realizuje zadania statutowe poprzez wspieranie inicjatyw naukowych i badawczych. Zgodnie ze statutem celem jest popieranie rozwoju nauk politycznych i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz wpływanie na kształtowanie kultury politycznej społeczeństwa.

Do najważniejszych zadań w zakresie badań i nauki należy zaliczyć:

 • inicjowanie, wspieranie oraz dofinansowanie konferencji naukowych
 • przyznawanie nagród za wybitne publikacje w dziedzinie nauk politycznych
 • przyznawanie nagród za twórczy wkład w rozwój nauk politycznych oraz za popularyzację nauk politycznych
 • prowadzenie działalności kursowo-szkoleniowej oraz wydawniczej
 • realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
 • wspieranie rozwoju sekcji naukowych

W 2023 roku przeprowadzone zostaną następujące aktywności w zakresie badań i nauki:

 1. Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce.
 2. Realizacja projektu w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych pt. „Ścieżki kariery naukowej kobiet w polskiej politologii – próba analizy”.
 3. Konkurs na najlepszy artykuł naukowy (I edycja w 2023 roku).
 4. Poradnik na temat strategii publikacyjnych i dobrych praktyk
 5. Przewodnik po polskich czasopismach politologicznych
 6. Warsztaty szkoleniowe on-line na temat: a) postępowania awansowe; b) przygotowanie i realizacja wniosków o granty; c) publikacje w czasopismach.