Członkostwo

Aby przystąpić do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wypełnić należy poniższą deklarację członkowską.

Wysłanie formularza oznacza zapoznanie się ze statutem PTNP.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy (RODO), iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a RODO;
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Pana/Pani stosunku członkostwa w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości nabycia członkostwa w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych