Badanie „Aktualny stan i przyszłość polskiej politologii”

Szanowni Państwo,

będziemy zobowiązani za udział w badaniu pt. AKTUALNY STAN I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ POLITOLOGII W OCENIE BADACZEK I BADACZY.

Formularz znajduje się pod tym LINKIEM. Formularz można wypełniać do 19 marca br.

Formularz służy badaniu, jak polscy politolodzy i politolożki postrzegają swoją dyscyplinę naukową, jak widzą jej przyszłość oraz jakie są ich opinie dotyczące pożądanych kierunków zmian na jej gruncie. Państwa odpowiedzi pozwolą odtworzyć obraz przekonań dotyczących dyscypliny nauki o polityce i administracji, jej stanu i dalszego rozwoju. Badanie jest całkowicie anonimowe. Nie zbieramy danych osobowych respondentów. Informacje pozyskane dzięki niniejszemu formularzowi będą wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia analiz metanaukowych (badań nad dyscypliną nauki o polityce i administracji). Pozyskane dzięki Państwu informacje będą również podstawą do przygotowania opracowań naukowych.

Formularz składa się z 6 sekcji, zawierających łącznie 19 pytań (14 pytań zamkniętych, 5 pytań otwartych). Czas uzupełniania formularza to ok. 7-10 minut.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z dr. Piotrem Obaczem (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej): piotr.obacz@uj.edu.pl.